Peri bacaları, Kapadokya ve Nevşehir

Kapadokya; peri bacaları, antik yerleşim yerleri ve yer altı şehirleri görülmeye değer eserler barındıran eşsiz bir yer. Peri bacaları, dünya üzerinde sadece Türkiye de bulunan doğal oluşumlar değildir ama şunu söyleyebiliriz ki dünyadaki en güzel örneklerinden birisidir. Özellikle Nevşehir ve Ürgüp yörelerinde bulunan peri bacaları dünyadaki peri bacaları içindeki en güzel örnekleridir.

Kapadokya adı "Katpatukya" kelimesinden gelir. Persler, Katpatukya'ya "Güzel Atlar Ülkesi" demişlerdir. Kapadokya da insan yerleşimi Paleotik döneme kadar uzanmaktadır. Bu topraklarda Hititler yaşamış ve Hristiyanlar için önemli bir yer haline gelmiştir.

Sizlere Nevşehir belediyesinin paylaştığı Kapadokya kronolojisinden bazı kesitlerde bulunmak istiyorum.

 

M.Ö. 3000-1750

Asur Ticaret Kolonileri ve Hititler Dönemi

M.Ö. 1750-1400

Hitit Krallık Dönemi

M.Ö. 1400-1200

Hitit İmparatorluk Dönemi

M.Ö. 334-335

Makedonya Komutanlığı (3 Ay)

334-M.S.17

Kapadokya Krallığı Dönemi

17-395

Roma İmparatorluğu Dönemi

395

Doğu Roma (Bizans) Devleti

1072

Türk Boylarının Yerleşmeye Başlaması

1086-1175

Danişmentliler Dönemi

1175

Anadolu Selçukluları Dönemi

1402

Timur'un Bölgeyi Karamanoğulları'na Geri Vermesi

1436

Sultan II. Murat'ın Nevşehir ve Kayseri'yi Karamanoğlulan'ndan geri alması

1466

Kapadokya'nın Kesin Olarak Osmanlı Topraklarına Katılması

1867

Nevşehir Livasının Kazaya Dönüştürülerek Niğde'ye Bağlanması

1902

Nevşehir'in Ankara Sancağına Bağlanması

1954

Nevşehir'in İl Olması

Kapadokya'nın taşları ve kayaları ile oluşan Peri bacaları 60 miyon yıldır süren doğal bir oluşum içerisindedir. Sel sularının ve rüzgarların tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla müthiş bir görünüme sahip olan doğal yapılar oluşmuş ve bu yapılara Peri bacası adı verilmiştir. Peri bacalarını oluşturan tüfler ise bölgedeki volkanik dağların faaliyete geçerek püskürttükleri lav tabakalarından oluşmuştur. 60 milyon yıldır yağmurlar, volkanik patlamalar ve esen rüzgarların etkisi ile eşsiz güzelliğe sahip Peri bacaları oluşmuştur.

5

Efes Antik Kenti

İzmirin Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti adında görkemli ve bir o kadar da eski bir tarihi eser bul;

İzmir Agora

İzmir içerisinde pek çok tarihi eser mevcut fakat bu tarihi eserlerden en önemlisi belkide İzmir Ago;

Peri bacaları, Kapadokya ve Nevşehir

Kapadokya, peri bacaları, antik yerleşim yerleri ve yer altı şehirleri görülmeye değer eserler barın;

Ani Antik Kenti

Ani antik kenti, Kars ilimizin 44 kilometre güney doğusunda, Ocaklı köyü sınırları içerisinde Türkiy;

3. Ahmet Çeşmesi

İstanbul’un en güzel ve en görkemli meydan çeşmelerinden ve Lale Devrinin günümüze ulaşabilmiş en za;

Sultan Ahmet Camii

İstanbul siluet ‘ nin en gözde tarihi eserlerinden birisi olan Sultan Ahmet Camii 1609 yılında büyük;

Peri bacaları, Kapadokya ve Nevşehir

Kapadokya, peri bacaları, antik yerleşim yerleri ve yer altı şehirleri görülmeye değer eserler barın;

Yerebatan Sarnıcı

Güzide şehir İstanbulun yerli ve yabancı turist akınına uğrayan çok önemli tarihi eserlerden birisid;

Galata Kulesi

İstanbul’un çok bilinen ve en iyi panoramik görüntülerinden birine sahip olan Galata Kulesi’nin yapı;

Ayasofya Müzesi

Ayasofya hiç şüphesiz dünya tarhinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Gerek mi;